Sofas

Sofas

'LAGOON' 3-SEATER
SKU 31001109
W90XL240XH70CM
€ 2,229.00 € 2,229.00 per PC
'LAGOON' 3-SEATER
SKU 31001110
W90XL240XH70CM
€ 2,229.00 € 2,229.00 per PC
SOFA 'BAY'
SKU 31001102
W97XL250XH70CM
€ 2,965.00 € 2,965.00 per PC
SOFA 'BAY' RIGHT SIDE
SKU 31001104
€ 0.00 € 0.00 per PC
POUF 'LAGOON' MODULE
SKU 31000584
€ 0.00 € 0.00 per PC
CHAIR 'LAGOON' MODULE
SKU 31000582
€ 0.00 € 0.00 per PC
CHAISE LONGUE 'LAGOON'
SKU 31000583
€ 0.00 € 0.00 per PC
CORNER LEFT 'LAGOON'
SKU 31000586
€ 0.00 € 0.00 per PC
CORNER RIGHT 'LAGOON'
SKU 31000585
€ 0.00 € 0.00 per PC
POUF 'LAGOON' MODULE
SKU 31000883
€ 0.00 € 0.00 per PC
CHAIR 'LAGOON' MODULE
SKU 31000683
€ 0.00 € 0.00 per PC
CHAISE LONGUE 'LAGOON'
SKU 31000783
€ 0.00 € 0.00 per PC
CORNER LEFT 'LAGOON'
SKU 31001083
€ 0.00 € 0.00 per PC
CORNER RIGHT 'LAGOON'
SKU 31000983
€ 0.00 € 0.00 per PC
SOFA 'WIND' 100% POLYESTER
SKU 31000038
€ 0.00 € 0.00 per PC