Persondatapolitik

Når du bruger vores hjemmeside indsamler vi følgende personoplysninger:

 

Når du handler hos os behandles følgende personoplysninger:

 • Firmanavn, Adresse(r), e-mail, momsnummer, kontaktperson.
 • Formål med behandling af oplysningerne er for at kunne opfylde indgået aftale samt bogføringsreglerne.
 • Alle oplysninger vil alene blive brugt internt hos Broste Copenhagen og sendes ikke videre til tredjemand/tredjelande.
 • Oplysningerne opbevares i det af lovgivningen fastsatte minimums tidsrum der til enhver tid måtte være gældende.

 

Hvis du ansøger om et job hos os behandles følgende personoplysninger:

 • Navn, privatadresse, mailadresse, telefonnummer, identifikationsoplysninger, herunder CPR nummer.
 • Formålet med behandling af personoplysninger er at kunne etablere evt. ansættelsesaftale.
 • Oplysningerne vil alene blive brugt internt i Broste Copenhagen i forbindelse med besættelse af en stilling. Dog kan vi efter aftale med dig gemme og behandle oplysningerne i forbindelse med besættelse af andre eller fremtidige stillinger. Det vil kun være de personer, der er direkte involveret i rekruttering, der vil have adgang til oplysningerne. Oplysningerne vil ikke blive delt med andre.
 • Såfremt der gives afslag på ansøgning vil vi slette dine oplysninger senest 6 måneder efter afsendelse af afslag, medmindre du har givet samtykke til, at vi opbevarer den i længere tid, eller der forinden er opstået et sagligt behov for at opbevare dem i længere tid.

 

Dine rettigheder

 • Du har ret til at få indsigt i, hvilke personoplysninger vi registrerer om dig.
 • Du har ret til at få berigtiget og ajourført de personoplysninger, vi har registreret om dig.
 • Du har ret til at få slettet de personoplysninger vi har registreret om dig. Ønsker du at få slettet dine personoplysninger, sletter vi alle oplysninger, som vi ikke efter lovgivning er pålagt at skulle gemme.
 • Er registreringen af personoplysninger baseret på et samtykke fra dig, har du ret til at trække samtykket tilbage, hvilket betyder, at registrering herefter ophører, medmindre vi efter lovgivning er pålagt at skulle behandle personoplysningerne.

 

Sikkerhed
Broste Copenhagen drager omsorg for, at alle personoplysninger er beskyttet, så ingen oplysninger tilintetgøres, fortabes eller forringes. Samtidig drager Broste Copenhagen omsorg for, at ingen oplysninger kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller behandles i strid med reglerne. Det sker under overholdelse af databeskyttelsesreglerne, herunder kravene om datasikkerhed.

 

Opbevaringsperiode
Broste Copenhagen opbevarer kun personoplysninger, så længe det er nødvendigt for at kunne opfylde de ovenfor anførte formål, herunder formål fastsat i anden lovgivning.

 

Dataansvarlig
Broste Copenhagen er dataansvarlig, og vi sørger for at behandling af dine personoplysninger sker i overensstemmelse med lovgivningen.

Vores kontaktoplysninger:
Dataansvarlig CFO Peter Bek Madsen
Email: pbm@brostecph.com 
Tel: +45 36390333

Klageinstans
Du har mulighed for at klage over vores behandling af personoplysninger om dig til Datatilsynet. Se kontaktoplysninger og mere om klageadgang her: www.datatilsynet.dk.